کاربرد های تیلر روتیواتور در زمین ‌های کشاورزی(اولیه)

(مطالب علمی)

 کاربرد های تیلر روتیواتور در زمین ‌های کشاورزی(اولیه)

–         شخم زنی عمیق

–         شل کردن خاک های سنگین

–         شکستن لایه های سخت زیرین

   

 کاربرد های تیلر کولتیواتور در زمین ‌های کشاورزی(ثانویه)

–         سله کشی و هم زدن خاک

–         مخلوط کردن کود و کمپوست

–         کنترل علف های هرز

این دو دستگاه، ساختاری شبیه به هم دارند و با هدف نهایی آماده سازی خاک به جهت کشت گیاهان مورد استفاده قرار می ‌گیرند

 

ArabicEnglishPersian
0
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.